public relations

  • PR články

    [Komentářů: 0][8.2.2011]

    pr články jsou jedním z mnoha nástrojů internetové propagace. Samotné PR, tedy Public relations, by se dalo přeložit jako vztah z veřejností. Hlavním úkolem PR je informovat veřejnost o důležitých změnách, které se ve Vaší společnosti dějí. PR zahrnuje techniky a nástroje, pomocí kterých instituce nebo firma buduje a udržuje vztahy se svým okolím a s veřejností, zjišťuje postoje veřejnosti […]