pilíře

  • Začněte myslet na důchod včas

    [Komentářů: 0][25.7.2012]

    Mnoho lidí si myslí, že se jich důchod netýká, začnou o něm přemýšlet ve čtyřiceti letech nebo i déle. V tomto věku je ovšem již celkem pozdě a spořená částka musí být značně vyšší. V současné době jsou k dispozici dva pilíře, třetí se připravuje. První pilíř je označován jako PAYG – pay as you go. Jedná se o sociální pojištění, ze kterého […]