paušál

  • OSVČ opět znevýhodněni

    [Komentářů: 0][4.4.2012]

    Osoby samostatně výdělečně činné jsou v poslední době „v kurzu.“ Bohužel jedinci snažící se přivydělat, případně vydělat na život mají nelehké spaní. Novelizace zákona by zcela určitě poslala mnoho OSVČ na pracovní úřad. Nedávno jsme vás informovali o záměru zvýšit měsíční platby sociálního a zdravotního pojištění na 7 000 – 8000 korun. To je více než o polovinu. Další připravovanou novinkou je […]

  • Paušální výdaje se měnit nebudou

    [Komentářů: 0][7.9.2011]

    Ministr financí – Miroslav Kalousek se snažil prosadit návrh na snížení paušálních výdajů. Nejednalo se ovšem jen o mírné úpravy, ale o radikální změny. Podnikatelům chtěl snížit paušál až o 40 %. Již samotný návrh Miroslava Kalouska je velmi zajímavý. Když docházelo k poslední změně paušálních výdajů, tak to byl právě on, kdo zdůrazňoval, že je potřeba podpořit podnikatele v České republice, […]