krátké pozice

  • Dlouhé a krátké pozice

    [Komentářů: 0][2.6.2011]

    Jedním z nejčastějších obchodních pojmů jsou zcela určitě dlouhé (long) a krátké (short) pozice. Téměř určitě jste již slyšeli, že někdo obchodoval dlouze (byl takzvaně dlouhý), nebo krátce. Tyto dvě slovíčka (long a short) nám udávají směr trhu za určité vámi zvolené období. Pokud spekulujete na dlouho (neboli long pozici), tak očekáváte nárůst ceny vámi zvolené komodity. Jestli bude váš odhad […]