DPČ

  • Dohoda o provedení činnosti VS Dohoda o provedení práce

    [Komentářů: 0][1.6.2012]

    Mnoho lidí si každý den plete tyto dva pojmy, dohoda o provedení činnosti a dohoda o provedení práce. Zkráceně se označují jako DPČ a DPP, mezi těmito dvěma termíny je veliké množství rozdílů a ačkoliv se jedná o jedno slovo, které mají odlišné, tak je odlišný celý význam. Je dobré si DPČ a DPP neplést, jsou v nich výrazné rozdíly, […]

  • Dohoda o pracovní činnosti

    [Komentářů: 2][29.7.2011]

    Během léta je k dispozici nejvíce pracovních míst. Zaměstnavatelé nejčastěji využívají dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti. Dohoda o pracovní činnosti se uzavírá vždy, když pracovní poměr překročí 150 hodin ročně. Na běžnou letní (studentskou) brigádu je tedy zbytečná, ovšem pro dlouhodobější práci je nutností. U dohody o pracovní činnosti nemůžete pracovat více, než 20 hodin týdně (polovina […]