Poskytování internetových služeb a AdSense

AdSense je velmi oblíbenou službou a jenom v našem státě ji využívají desetitisíce lidí. Jak se to ale řeší s DPH? Přemýšlíte, že začnete s AdSense? Tak si nejdříve přečtěte jak se příjmy a DPH z AdSense a služeb řeší.

Podnikatel se stane stane plátcem DPH dokonce i když poskytuje služby s místem plnění v jiném státě než v České republice osobě, která musí odvádět daň jinému státu. Plátcem se podnikatel nestane teprve pokud poskytuje službu nepodnikateli.

Je třeba dát si na to pozor, jelikož většina služeb má místo plnění ve státě příjemce služby, stává se podnikatel plátcem, i když službu fakticky poskytuje v České republice. Mnoho lidí si zpočátku myslí, že se to netýká služby Google AdSense, ale jsou na omylu. Plátci se stávají v moment, kdy začnou službu poskytovat.

Příjmy z AdSense se řeší stejně jako podobné reklamní služby. Pokud podnikatel na svých webových stránkách umístí prvky reklamy Google AdSense, poskytne tím službu do jiného státu, protože smluvní vztah se uzavírá s irskou  pobočkou americké firmy. Dokonce i ti provozovatelé webů, kteří měli starší smlouvou přímo s americkou Google Inc., byli převedeni na smluvní vztah s irskou pobočkou, do té doby plátci nebyli.

Přiznání příjmů za Google AdSense nebo za jiné služby do jiných států Evropské unie  se zapíší na řádek 21 a navíc podnikatel podléhá souhrnnému hlášení. DPH se z takových plnění neodvádí a nebude se ani krátit nárok na odpočet DPH.

V případě fakturace se AdSense a služby řeší také stejně. V případě, že podnikatel  poskytuje služby podnikateli, nebo  firmě, která nemusí být plátcem DPH, tak se místo plnění přechýlí do státu příjemce služby a fakturuje se bez DPH. Na faktuře však musí být uvedeno upozornění, že povinnost přiznání daně má příjemce služby. V případě, že se služby poskytují běžné fyzické osobě nepodnikateli, tak místo plnění zůstává v zemi poskytovatele služby, tedy v našem případě v České republice ČR a fakturuje se cena včetně českého DPH.

Pokud se uskutečněná plnění poskytují například do Spojených států, tak se zapíše na řádek číslo 26 daňového přiznání. DPH se za takových plnění neodvádí a ani se podnikateli nekrátí nárok na odpočet DPH.

[9.6.2012]
[, , ]

Přidejte komentář