Začněte myslet na důchod včas

Mnoho lidí si myslí, že se jich důchod netýká, začnou o něm přemýšlet ve čtyřiceti letech nebo i déle. V tomto věku je ovšem již celkem pozdě a spořená částka musí být značně vyšší.

V současné době jsou k dispozici dva pilíře, třetí se připravuje. První pilíř je označován jako PAYG – pay as you go. Jedná se o sociální pojištění, ze kterého se platí důchody. Druhý pilíř bude platit od 1.1.2012. Více informací o druhém pilíři pro vás připravujeme. Třetí pilíř je soukromé pojištění, do něj výrazně zasáhne důchodová reforma (s platností od 1.1.2013).

Každý má na výběr ze dvou základních a odlišných nabídek. Známější je zcela určitě penzijní pojištění. To je v současné době nabízeno 10 společnostmi. Jedná se o státem podporovanou investici do penzijních fondů. Protože se jedná o velmi konzervativní investici (právě kvůli dohledu a následné podpoře státu), neočekávejte zajímavé zhodnocení, ale spíše jistotu a státní podporu. Po 15 letech lze vybrat polovinu naspořené částky. Pokud budete platit aspoň 500 korun měsíčně neboli 6 000 ročně, můžete se těšit i na daňové odpočty.

Přehled příspěvků:


zdroj: ČSSZ

Penzijní pojištění je vzhledem ke svoji povaze vhodné pro klienty od 50 let (může se individuálně měnit), sjednat ho lze do 60-ti let.

Druhou a pro mladé lidi zcela určitě zajímavější možností je investiční životní program. Ten je dynamický, nabízí částečný výběr každý rok, úpravu plateb a daňové odpočty. Vhodný pro klienty mladší 49 let.

Srovnání

Pokud po dobu 40-ti let postupně investujete 240 tisíc korun (tzn. 500 korun měsíčně), v případě penzijního pojištění bude konečná suma „jen“ 535 tisíc, u investičního životního programu zhruba 1 114 196 korun. To je více než dvojnásobek.

Naopak při investici 30 tisíc korun během 5-ti let se dostanete u penzijního pojištění na 41 496 korun a u investičního životního programu na 31 tisíc korun.

[25.7.2012]
[, , , , , , , , , ]

Přidejte komentář