Jak to chodí u podnikatele na rodičovské dovolené?

Žijeme ve 21. století, a proto již dnes není problémem, aby otec rodiny zůstal s malým dítětem doma na rodičovské dovolené. Pokud to tak učiní a bude ještě podnikatelem, pak dojde k nějakým změnám, které si dnes povíme. Samozřejmě nikoho nediskriminuji a beru v potaz také ženy podnikatelky na mateřské dovolené!

Když není rodič dítěte nikde zaměstnán a při rodičovské dovolené si přivydělává samostatnou výdělečnou činností, či živností a podnikáním dle zvláštních předpisů, pak musí odevzdat vždy přehledy pro pojišťovnu a správu sociálního zabezpečení. Pokud má příjem nižší, než 15 000,-Kč za rok, pak nemusí podávat daňové přiznání.

Protože celodenně pečuje o dítě do sedmi let (případně o dvě děti do 15 let), nemá stanoven minimální vyměřovací základ na zdravotním pojištění, zaplatí tedy jen pojistné ze svého skutečného výdělku, a to 13,5 % z poloviny zisku. Zálohy platí podle toho, kolik si v předchozím roce vypočetl ze skutečného příjmu.

Sociální pojištění je zde ve formě druhořadné operace, protože podnikatel podniká ve stavu vedlejší výdělečné činnosti. Nemusí tedy o tom dokládat žádné potvrzení. Pokud měl v minulém roce daňový základ (příjmy minus výdaje) nižší než 59 374,-Kč, nedoplácí pojistné a neplatí zálohy. Jestliže měl v minulém roce daňový základ vyšší, než 59 374,-Kč, doplatí pojistné z vydělané částky, a to 29,2 % z poloviny zisku, a další rok bude platit zálohy z vedlejší činnosti, a to minimálně 735,-Kč měsíčně.

Stát jak je vidět moc nepodporuje podnikající rodiče, kteří jsou na mateřské dovolené. Je to škoda, protože by si jistě zasloužili větší výhody, ale alespoň, že je to takhle.

[25.4.2012]

Přidejte komentář